Головна

Національний університет “Львівська політехніка” набирає студентів для навчання за напрямом “Товарознавство і торговельне підприємництво”.

Напрям ліцензовано кафедрою підприємництва та екологічної експертизи товарів.Навчання відбуватиметься на базі Малої технічної академії наук

Товарознавство є системою знань про економіку торгівлі, особливості управління комерційною діяльністю, чинні стандарти якості, а також методи експертизи різних груп сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Товарознавство є міждисциплінарною наукою, яка охоплює знання у галузі економіки, управління, хімії, фізики, матеріалознавства, екології тощо. Товарознавці відстежують якість і безпеку товарів, і тим самим стоять на захисті інтересів як споживачів, так і виробників, яким не байдужим є їхній імідж. Враховуючи широку номенклатуру і чисельність асортиментних груп товарів, а також попит різних організацій на професіоналів, які здатні провести якісну товарознавчу експертизу, природно склалась потреба у поглибленні спеціалізації товарознавців… детальніше

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола з 2011 р. є одним із навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 2005-2006 рр. цей інститут мав назву – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

  • кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;
  • кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

Завдяки професору Комарницькому І.М. в Інституті почав видаватись науковий вісник серії «Економічні науки». У свою чергу, зусиллями професора Римара М.В. був виграний тендер наукових розробок за темою «Розробка методики екологічного аудиту лісового комплексу з позиції техногенних загроз в зоні відчуження» відповідно до договору № 8470 21-4/5 від 4.09.2007 р.

У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву – кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів.

З 17 жовтня 2011 р. Державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола став навчально-науковим інститутом екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». З моменту входження цього інституту до складу Львівської політехніки кафедра менеджменту природоохоронної діяльності об’єднана з кафедрою економіки довкілля і природних ресурсів. Її нова назва – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. Упродовж 2011-2013 рр. кафедру очолював д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В. Наприкінці 2013 р. завідувачем цієї кафедри став д.е.н., доц. Князь С.В.


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)