Коротка історична довідка

У 2014 р. Національним університетом «Львівська політехніка» ліцензовано напрям підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Загалом слід відзначити, що історія розвитку товарознавства має давнє коріння. Перша кафедра товарознавства (рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів) була заснована в 1549 р. в Італії в Падуанському університеті. У більшості навчальних закладів товарознавство було введено як самостійну навчальну дисципліну в 18 столітті. У деяких країнах (Великобританії, США) товарознавство вивчається в розширених курсах технології різних груп товарів.

У Радянському Союзі діяло лише 12 торговельно-економічних інститутів, в тому числі 4 інститути радянської торгівлі. Сьогодні в Україні більшість навчальних закладів, які готують товарознавців, належать Укоопспілці, найбільші з них – Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівська комерційна академія, Вінницький і Хмельницький кооперативні торгово-економічні інститути.

Львівська політехніка має широку лабораторну і матеріально-технічну базу, яка може бути використаною для підготовки фахівців, що спеціалізуються на товарознавчій екологічній експертизі хімічної продукції, фармацевтичних засобів, тари і пакувальних матеріалів тощо. Ця ніша на ринку освітніх послуг, зокрема у Західному регіоні України практично не заповнена. В колах підприємців є прямі запити на товарознавців такої спеціалізації. З метою забезпечення якості навчального процесу реалізуємо низку взаємопов’язаних кроків, зокрема залучаємо до навчального процесу кандидатів і докторів наук, які є фахівцями у сфері товарознавства, активізуємо підготовку спеціальної навчально-методичної літератури, створюємо міжкафедральну науково-дослідну лабораторію екологічної експертизи і сенсорного аналізу, налагоджуємо наукову співпрацю з іншими навчально-науковими закладами, які готують товарознавців, і підприємствами для обміну досвідом, організації стажувань і проходження практики студентами, проведення наукових заходів.


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)