Наукові статті Бець Мар’яни Тиберівни

Кандидат економічних наук, доцент Бець Мар’яна Тиберіївна.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ТОВАРІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

В статті досліджено особливості управління процесами автоперевезення товарів хімічної промисловості на засадах маркетингу та логістики в умовах інтеграції. Охарактеризовано особливості взаємозв’язку хімічної промисловості України, як індикаторів новітнього технологічного укладу та транспортної системи, як комунікаційної ланки, у розрізі розвитку внутрішнього виробництва, систематизовано підходи до управління перевезенням товарів автотранспортом підприємств хімічної промисловості залежно від логістичного рішення, виду транспорту та стану складського господарства; виявлено підходи до управління просуванням товарів автотранспортом підприємств хімічної промисловості спеціалізованими авто перевізниками.

Переглянути статтю “ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ТОВАРІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ”

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета дослідження полягає в узагальненні понять та розробці методичних підходів до екологічної оцінки ділової активності торговельних підприємств на підставі системи еколого-економічних індикаторів та еколого-економічної ефективності торгівельної діяльності за її видами для забезпечення екологічної ділової репутації, зокрема охарактеризовано сучасний стан та динаміку ділової активності торговельних підприємств в Україні, виявлено та досліджено особливості державного регулювання та існуючі підходи до визначення та оцінки ділової активності торгівельних підприємств, запропоновано узагальнюючий показник ефективності торговельної діяльності з урахуванням екологічних витрат у складі логістичних витрат, розроблено показники екологічної оцінки ділової активності торговельних підприємств за видами діяльності для забезпечення екологічної ділової репутації торговельного підприємства.

Переглянути статтю “АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКАМИ

Подальші процеси розбудови інфраструктури ринку нафтопродуктів за галузевими ознаками вимагають оцінки стану підприємств роздрібної торгівлі автомобільним паливом на даному сегменті ринку автозаправних послуг як об’єкт управління, який визначає ситуацію в соціально-економічній системі регіону та регулює взаємовідносини учасників ринку.

Переглянути роботу “ЗМІСТ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКАМИ”

ASSESSMENT OF THE PETROLEUM INDUSTRY COMPETITIVE ENVIRONMENT INFLUENCING A SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF A COMPANY TRADING CRUDE OIL PRODUCTS

The purpose of the study is to develop an indicator of competitive advantage retailers hsve in the market of oil products when managing environmental development of gas stations. The essence hidden in the concept of a competitive market environment regerding oil products traders is revealed. The competitive environmental of the gasoline services market in Lviv region is estimated. The economic core substance of the “environmental management” of a gas station was explored, as well as the level of competitiveness, which any oil products traders meets, is offered to estimate according to the integrated ecological status of an object. During the study, methods of observation, comparison, abstracion, PEST-analysis, SWOT-analysis, induction and formalization were employed. Improved environmental management providing a competitive advantage to gas station at the regional marketplace allows achieving the highest standarts of quality and increasing the effectiveness of regional environmental control

Переглянути роботу “ASSESSMENT OF THE PETROLEUM INDUSTRY COMPETITIVE ENVIRONMENT INFLUENCING A SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF A COMPANY TRADING CRUDE OIL PRODUCTS”

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЗА КРИТЕРІЄМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ

Досліджено теоретичні засади сутності та призначення маркетингової товарної політики як складової маркетингової політики підприємства на регіональному ринку. Розроблено науково-методичні рекомендації та удосконалено логічну блок-схему механізму формування маркетингової товарної політики суб’єкта господарювання на регіональному рівні за критерієм конкурентоспроможності товару в інноваційній системі регіону.

Переглянути роботу “МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЗА КРИТЕРІЄМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ”

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОДАВЦЯ

Авторами визначено трактування природи ризику, охарактеризовано передумови появи
ризиків, виділено етапи ідентифікації ризику маркетингового дослідження та компоненти
процесу управління ризиками та розроблено систему управління ризиками товарної політики за
критерієм якості обслуговування споживачів та схему аналізу шансів– ризиків підприємства в
процесі формування елементів товарної політики.

Переглянути роботу “УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОДАВЦЯ”

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

Загальновизнано, що маркетингова концепція управління – це невід’ємна частина управління діяльністю підприємства. Оскільки державні лісогосподарські підприємства поєднують такі види діяльності як охорону і захист лісів, лісогосподарську та лісокультурну діяльність, будівництво лісової інфраструктури та надання адміністративних послуг, маркетингова концепція управління виконує для них роль регулятора як прямого, так і зворотного зв’язку між споживанням і лісогосподарським виробництвом, а маркетингова товарна концепція (поліпшення якості товару) набуває соціального – етичного та глобального змісту.

Переглянути роботу “УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ”


РОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ РЕЦІИКЛІНГУ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Основним фактором, який стримує розвиток ринку переробки, утилізації та рециклінгу електронних відходів у регіонах, є відсутність розвиненої інфраструктури збирання, переробки, транспортування і видалення електронних відходів. Управління зворотними матеріальними потоками стає надзвичайно актуальним, оскільки прямі та зворотні товаропотоки між споживачами, торгівлею (дистриб’юторами), виробниками та постачальниками зростають, а відтоді виникає потреба виявити роль, завдання та функції торговельних підприємств у формуванні системи логістичної підтримки процесів утилізації та рециклінгу відходів електронного та електричного устаткування (ВЕЕУ).

Переглянути роботу “РОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ”


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)