Наукові статті Князя Святослава Володимировича

Доктор економічних наук, доцент Князь Святослав Володимирович.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

У даній статті сформовано систему управління комерціалізацією інновацій підприємств. Встановлено основні передумови формування даної системи та наведено основні принципи на яких повинно базуватись формування системи управління комерціалізацією інновацій. Уточнено та охарактеризовано основні складові елементи даної системи управління. Використання запропонованої системи управління дозволить підприємству здійснювати ефективне управління комерціалізацією інновацій.

Переглянути роботу “ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ”

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена розкриттю сутності методу морфологічного аналізу організаційних структур торговельних підприємств. Запропонований метод дозволяє системно проаналізувати кількісні і якісні параметри управління діяльністю торговельних підприємств, ідентифікувати резерви підвищення ефективності управління, аргументувати рішення щодо раціонального використання цих резервів.

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті на засадах вивчення літератури і узагальнення практичного досвіду діяльності торговельних підприємств виділено і розкрито сутність етапів планування та реалізації стратегій розвитку на засадах активізування інвестиційної діяльності. Уточнено групи показників оцінювання результативності діяльності торговельних підприємств та обґрунтовано напрями реорганізування їхніх структур управління при реалізації обраних стратегій розвитку.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕТЕРМІНАНТНА ТА СТОХАСТИЧНА СКЛАДОВІ ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Обгрунтовано необхідність урахування розбіжностей у трактуванні учасниками торгів на спекулятивних ринках динаміки на них. З урахуванням існуючих методів аналізування динаміки цін на спекулятивних ринках запропоновано поділ “рушійних сил” ринку на стохастичну і детермінантну складові, що може використовуватись суб’єктами торговельного підприємництва при здійсненні торгів на спекулятивних ринках. Запропоновано математичну модель функціонування спекулятивного ринку, яка передбачає поєднання функціональним зв’язком детермінантної та стохастичної його складових і слугує для суб’єктів торговельного підприємництва, що є учасниками торгів на спекулятивних ринках, методом прогнозування їх кон’юнктури.

ДЕТЕРМІНАНТНА ТА СТОХАСТИЧНА СКЛАДОВІ ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)