Управління розвитком бізнес-систем на основі функціонально-факторного аналізу

Скачати реферат “Управління розвитком бізнес-систем на основі функціонально-факторного аналізу.doc” Призначенням ФФА є отримання керівниками підприємства максимально повної і достовірної інформації про бізнес-систему, на [...]

Управлінські рішення на засадах моделі вибору методів мотивування керівників підприємств

Скачати реферат “Управлінські рішення на засадах моделі вибору методів мотивування керівників підприємств” З позиції системного підходу управлінське рішення є методом менеджменту, за допомогою [...]

Методи управлінського консультування. Підходи до дослідження управлінських проблем

Скачати реферат “Методи управлінського консультування” Метод (від грецьк., що означає шлях дослідження чи пізнання) – це спосіб досягнення цілі; сукупність прийомів і дій [...]