Про кафедру ПЕЕТ

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола (ІЕПТ)Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП), м. Львів.

У 2016 р. кафедру перейменовано з “Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності” у “Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів”


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола з 2011 р. є одним із навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 2005-2006 рр. цей інститут мав назву – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

 В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

  • кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;
  • кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

 Завдяки професору Комарницькому І.М. в Інституті почав видаватись науковий вісник серії «Економічні науки». У свою чергу, зусиллями професора Римара М.В. був виграний тендер наукових розробок за темою «Розробка методики екологічного аудиту лісового комплексу з позиції техногенних загроз в зоні відчуження» відповідно до договору № 8470 21-4/5 від 4.09.2007 р.

  У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву – кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів.

 З 17 жовтня 2011 р. Державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола став навчально-науковим інститутом екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». З моменту входження цього інституту до складу Львівської політехніки кафедра менеджменту природоохоронної діяльності об’єднана з кафедрою економіки довкілля і природних ресурсів. Її нова назва – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. Упродовж 2011-2013 рр. кафедру очолював д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В. Наприкінці 2013 р. завідувачем цієї кафедри став д.е.н., доц. Князь С.В.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 9 викладачів кафедри 7 мають наукові ступені, 5 кандидатів економічних наук і 2 доктори економічних наук. Сфера наукових інтересів працівників кафедри пов’язана з проблемами товарознавства, комерційної діяльності, економіки природокористування, менеджменту природоохоронної діяльності, безпекою довкілля, інноваційною діяльністю. Наукові праці викладачів кафедри присвячені дослідженню безпечності та якості товарів, експертизі екологічності продукції підприємств, торговельному підприємництву, креативним методам захисту прав споживачів. Щороку викладачі кафедри опубліковують у середньому до 50 наукових праць, зокрема у наукових фахових виданнях, монографіях, публікаціях, які входять до наукометричних баз даних.

Дослідження виконуються за такими науковими напрямами кафедри:

  • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;

  • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)