Професорсько-викладацький склад Торговельної школи Товариства “Просвіта” у Львові

Роман Залозецький

Роман Залозецький

Роман Залозецький – хімік-технолог, надзвичайний професор Політехніки, іспитований професор Академії торговельної у Львові, професор Віденської політехніки. Був першим головою Українського технічного товариства (1913 р.), послом до Галицького сейму, представником французьких і англійських нафтових компаній у Галичині, почесним британським консулом у Львові, радником Міністерства громадських робіт у Відні. Упродовж 1911–1915 рр. був директором Торговельної школи. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав Товарознавство.


Амброзій Березовський

Амброзій Березовський – випускник 1906 р. Торговельної академії у Відні, упродовж 1904−1906 рр. − звичайний слухач правничого факультету у Відні. У Відні працював діловодчим експортером фірми «М.Пасічник». У 1906 р. у Відні заснував і очолив промислово-торговельне підприємство «Титан», яке функціонувало у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Протягом 1908−1912 рр. керував фабрикою StKathareim у Стирмі і був її основним представником у Відні. Був директором Торговельної школи упродовж 1915–1917 рр. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав математику, купецькі рахунки, німецьку мову, торговельну географію і каліграфію.


Денис Коренець

Денис Коренець – випускник Стрийської гімназії 1893 р., у 1897 р. закінчив філософський факультет Львівського університету. Викладав історію у гімназіях Перемишля, Коросна, у філії Української академічної гімназії у Львові. Був сеньйором українського кооперативного руху і піонером кооперативного шкільництва. Заснував Вищі кооперативні курси для абітурієнтів українських гімназій під патронатом Товариства «Рідна школа», туристичне товариство «Плай», відділення «Українбанку» у Миколаєві. Був головою Крайового Союзу господарсько-торговельних спілок, засновником і головою Центросоюзу, головою Товариства «Рідна школа», членом Головного виділу Товариства «Просвіта». Залишив багато праць на історичну, економічну й освітню тематику. Регулярно друкувався у «Господарсько-кооперативному часописі», «Кооперативній Республіці», «Ділі», «Новому часі», «Краківських вістях». Вцілівши при першій більшовицькій окупації у 1939-1941 рр., у 1944 р. виїхав на еміграцію. Був директором Торговельної школи упродовж 1917−1934 рр. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав кооперацію.


Осип Скрентович

Осип Скрентович – професор, випускник Торговельної академії у Львові. Упродовж 1906−1907 рр. відробляв торговельну практику у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дністер» у Львові, з 1907 до 1909 року − на фабриці будівельного промислу професора Львівської політехніки Івана Левицького, а протягом 2009−2011 рр. − у Крайовому ревізійному союзі у Львові. Був викладачем, головним бухгалтером Торговельної школи, а з 1935 р. − директором. У Торговельній школі викладав бухгалтерію.


Михайло Рудницький

Михайло Рудницький

Михайло Рудницький – український літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, доктор філософії. Знав 10 мов. Закінчив правничий факультет Львівського університету, згодом навчався у Сорбонні. Упродовж 1917−1918 рр. був доцентом кафедри філософії Українського Народного Університету Святого Володимира в Києві. Професор французької і англійської літератури Таємного українського університету у м. Львові (1922–1925), з вересня 1923 р. – завідувач літературного відділу (1923–1929). У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав англійську мову.


Юліан Гірняк

Юліан Гірняк

Юліан Гірняк – випускник Львівського політехнічного інституту і Львівського університету. Вивчав фізику і хімію. На запрошення І. Пулюя працював у науковій лабораторії в Празі, де досліджував теплопровідність цукру у водному розчині, що дозволило йому в 1905 році захистити докторську дисертацію у Львові. У 1912 р. продовжував навчання в Лейпцизькому фізико-хімічному інституті, після чого повернувся до Львова. Брав активну участь у відкритті Українського таємного університету, у якому викладав фізику на кафедрі дослідницької фізики. У 1939 р. отримав призначення на посаду доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського політехнічного інституту. У 1941 р. емігрував до США і продовжував там плідно працювати до останніх днів свого життя. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав стенографію і каліграфію.


Григорій Микитей

Григорій Микитей

Григорій Микитей – громадський діяч, журналіст і дипломат. Закінчив філософський факультет Угорського університету. У 1918 р. працював у посольстві Австро-Угорщини в Києві. У 1919 − поручник УГА, голова дипломатичної місії Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Королівстві сербів, хорватів і словенців. За сприяння А.Шептицького повернувся до Львова и став головою «Вчительського товариства», упродовж 1941−44 років працював куратором середніх навчальних закладів. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав руську мову.


Микола Чайковський

Микола Чайковський

Микола Чайковський – відомий математик і педагог, син знаного українського письменника та громадського діяча, адвоката Андрія Яковича Чайковського. Випускник бережанської гімназії, а також Віденського, Празького і Львівського університетів, доктор філософії, професор гімназії св. Сестер Василіянок. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав купецькі рахунки.


Михайло Волошин

Михайло Волошин

Михайло Волошин – доктор права, відомий адвокат, директор Товариства «Земля». Сотник, командир Вишколу УСС. Активний член управи «Сокола-Батька», член Української бойової управи (УБУ). Як старшина запасу австрійського війська у серпні 1914р. був призначений до легіону УСС, спочатку як командир куреня, згодом командиром «Збірної станиці УСС» у Львові, яка набирала добровольців (1915–1918). Упродовж 1925−1939 рр. − один з лідерів Українського Національно-демократичного об’єднання, член керівних органів організації. Протягом 1930-х років виступав як адвокат у політичних процесах над українськими патріотами. В 1941−43рр. очолював Львівську адвокатську палату. Довголітній диригент музично-хорового товариства «Боян» у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав купецькі рахунки.


Юліан Павликовський

Юліан Павликовський

Юліан Павликовський – інженер, провідний галицький кооператор і агроном, громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист. Діяч УНДП, співзасновник УНДО. Був ідеологом кооперативного руху в Західній Україні, головою Товариства українських кооператорів, головою ради РСУК та її президії (1922–1944). З 1944 року – в еміграції. У Нiмеччинi очолював об’єднання українських кооперативів Мюнхена. Викладав аграрне законодавство i кооперацiю на рiзних кооперативних курсах у Галичинi та Мюнхені. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав кооперацію.


Іван Крип’якевич

Іван Крип’якевич

Іван Крип’якевич – відомий український історик. Закінчив польську гімназію і до 1909 року навчався на філософському факультеті Львівського університету. У 1918 року був призначений професором Кам'янець-Подільського університету, відкритого урядом УНР. З початку 20-х рр. працює у польських гімназіях Львова, бере участь у створенні Українського таємного університету у Львові. 1922 року став секретарем сенату університету, читав на філософському факультеті цього навчального закладу курси історії України та української історіографії VIII−ХІХ ст. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав географію і польську мову.


Іван Петрушевич

Іван Петрушевич

Іван Петрушевич – письменник, сценарист, перекладач, громадсько-культурний діяч. Закінчив Станіславську гімназію, навчався в університетах Львова, Гайдельберга, Єни. Політичні науки студіював у Празі, економічні – у Лондоні. Брав участь у діяльності багатьох кооперативних установ Галичини, Англії, Канади, представляв Галичину на міжнародних кооперативних конгресах. У Львові був директором Торговельного товариства «Достава». Емігрував у 1913 р. до Канади, з 1925 р. жив у Каліфорнії (США). Працював сценаристом у Голівуді. Упродовж 1911−1912 рр. в Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав кооперацію і діловодство у спілках.


Омелян Терлецький

Омелян Терлецький

Омелян Терлецький – галицький педагог, громадський діяч і історик. Випускник Ярославської і Стрийської гімназій, а також філософського факультету Львівського університету. Звання професора здобував двічі – від австрійського уряду у 1902 р., від польського − у 1928 р. Викладав у Академічній гімназії у Львові. Згодом став директором приватної гімназії Товариства «Рідна школа». У 40-х роках на історичному факультеті Львівського університету був завідувачем кафедри історії середніх віків. За Першої світової війни був співробітником Союзу Визволення України у таборах українських полонених у Німеччині. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав торговельну географію.


Володимир Козак

Володимир Козак

Володимир Козак – народився у Відні 1884 р., випускник Академічної гімназії у Львові і філософського факультету Львівського університету. Був викладачем природознавства і географії у філії Академічної гімназії у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав Товарознавство.


Іван Цьорух

Іван Цьорух – випускник Торговельної академії у Львові. Упродовж 1897−1898 рр. відробляв торговельну практику у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Дністер» у Львові, протягом 1904−1907 рр. − у центральному нафтовому бюро Станіслава Ольшевського у Львові, з 1907 до 1908 р. − на фабриці будівельного промислу професора Львівської політехніки Івана Левицького, протягом 1908−1909 рр. в         м. Антверпен (Бельгія) у зернового маклера М.Фрейдберга і Шарля Ванденберга. Упродовж 1909−1912 рр. виконував обов’язки кореспондента, бухгалтера, диспонента і касира на фабриці будівельного промислу професора Львівської політехніки Івана Левицького. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав науки про торгівлю і векселі, кореспондентські і конторові праці, бухгалтерію.


Ірена Лезогубська

Ірена Лезогубська – випускниця гімназії св. Сестер Василіянок і філософського факультету у Відні. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладала німецьку мову, географію, каліграфію і кореспонденцію.


Олександр Палейко

Олександр Палейко – випускник філії Академічної гімназії і Львівського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав географію і стенографію.


Андрій Головка

Андрій Головка – випускник Академічної гімназії у Львові і правничого факультету Львівського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав стенографію


Кирило Кахникевич

Кирило Кахникевич – випускник філософського факультету Віденського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав Товарознавство.


Григорій Макітра

Григорій Макітра – випускник духовної семінарії. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав польську мову.


Петро Мечник

Петро Мечник – випускник філії Академічної гімназії у Львові і Львівського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав українську мову.


Микола Панчук

Микола Панчук – випускник філії Академічної гімназії у Львові і Львівського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав українську мову.


Володимир Галіковський

Володимир Галіковський – випускник Торговельної академії у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав Товарознавство.


Ярослав Константинович

Ярослав Константинович – випускник філії Академічної гімназії у Львові і Львівського університету. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав українську мову.


Йосиф Танчанковський

Йосиф Танчанковський – випускник філії Академічної гімназії у Львові, Львівського університету, Торговельної академії у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав польську мову.


Петро Сосонко

Петро Сосонко – інженер, випускник філії Академічної гімназії і правничого факультету Львівського університету, секретар Скарбової палати. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав устрій держав.


Роман Чайковський

Роман Чайковський – випускник філії Академічної гімназії і правничого факультету Львівського університету, доктор права, суддя апеляційного суду з тридцятилітнім стажем. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав науки про торгівлю і векселі, торговельні і промислові закони, а також устрій держави.


Станіслав Старосольський

Станіслав Старосольський – випускник філії Академічної гімназії гімназії і правничого факультету Львівського університету, суддя. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав науки про торгівлю.


Можливо Ви зацікавитесь: Рідкісноземельні метали


Гіларій Чапельський

Гіларій Чапельський – випускник філії Академічної гімназії, Львівського університету і Торговельної академії у Львові, прокурент крайового банку. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав книговедення і кореспонденцію.


О. Павенський

О. Павенський – доктор права, професор, адвокат. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав стенографію.


Микола Яцків

Микола Яцків – суплєнт філії Академічної гімназії у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав кооперацію і німецьку мову


А. Петрушевич

А. Петрушевич – родовита англійка. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладала англійську мову.


Дем’ян Лопатинський

Дем’ян Лопатинський – духовний провідник Торговельної школи Товариства «Просвіта» у Львові.


Л. Савойка

Л. Савойка – інженер. Був заступником директора Української доповнюючої промислової школи у Львові. У Торговельній школі Товариства «Просвіта» у Львові викладав купецькі рахунки, політичну арифметику та Товарознавство.


Publisher: Team EPMPD  

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності запрошує на навчання студентів за напрямом "Товарознавство і торговельне підприємництво" (м. Львів)