ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ_pca.com.ua

Товарознавство продовольчих товарів: предмет і завдання

Товарознавство продовольчих товарів pca.com.ua
Товарознавство продовольчих товарів pca.com.ua

Кожний товар наділений споживчими цінностями, завдяки яким він задовольняє ту чи іншу потребу людини. Комплексом цих властивостей товару прийнято називати його споживчою цінністю.

Споживчі цінності товарів зумовлені їх фізичними, хімічними, біохімічними та іншими природними властивостями, а також властивостями, які надані товарам в результаті діяльності людини. Корисність товарів, тобто їх споживча цінність, визначається не тільки цими властивостями, а й політичним і економічним станом суспільства, його моральними, етичними та естетичними нормами. Вивченням загального характеру споживчої вартості товарів займається політична економія, економіка і планування торгівлі, організація і технології торгівлі.

Головною задачею товарознавства продовольчих товарів являється вивчення якості харчових продуктів. Якість товарів являється сумою всіх властивостей, які притаманні споживчій цінності товару, при умовному абстрагуванні від його собівартості. В торговій практиці під якістю товарів розуміють його відповідність необхідним нормам і стандартам, а також законодавчим актам.

Харчові продукти являються щоденною та необхідною потребою людини. Споживчі властивості кожного товару мають свої особливості. Однак можна виділити групу властивостей, які є спільними для всіх груп товарів. До таких властивостей відносять харчову цінність товарів, їх смакові, естетичні властивості, довговічність тощо.

Харчова цінність більшості товарів від кількісного складу в них білків, жирів, вуглеводів та біологічно активних речовин, необхідних для нормальних фізіологічних функцій організму (вітамінів, незамінних амінокислот і поліненасичених жирних кислот, мінеральних елементів тощо), відсутності шкідливих для організму речовин. Споживча цінність продуктів не однакова. Найбільшою харчовою цінністю володіють товари, в яких знаходяться у певному співвідношенні білки, жири, вуглеводи та біологічно активні речовини. До таких продуктів відносяться яйця, ікра, м’язова тканина м’яса і риби, молочні продукти. Ряд інших продуктів володіє меншою споживчою цінністю для організму, оскільки в них немає повного комплексу речовин необхідних для життєзабезпечення діяльності організму. Наприклад, в цукрі, патоці, крохмалі є тільки вуглеводи, у тваринних жирах – жири, в мінеральній воді і перевареній солі – мінеральні елементи. В пряностях знаходяться, головним чином, ароматичні речовини, тому вони використовуються, в основному, як добавки, що покращують смакові та ароматичні якості їжі. Деяким продовольчим товарам наділені умовною харчовою цінністю. Наприклад, горілчані вироби містять спирт, який в організмі людини окисляється з виділенням певного обсягу енергії. Однак неконтрольоване вживання спиртних напоїв наносить значну шкоду здоров’ю людини. Крім цього деякі товари взагалі не наділені будь-якою харчовою цінністю, наприклад тютюнові вироби, взагалі не мають харчової цінності для організму, хоча як і всі інші групи товарів наділені споживчими властивостями, проте не для всієї групи населення (тільки для курильщиків).

Читати про Екскурсія на хлібзавод: студенти товарознавці Львівської політехніки відвідали хлібзавод №2

Споживчі властивості формуються під впливом багатьох факторів. Так якість овочів і плодів залежить від сорту, погодних і кліматичних умов, агротехніки вирощування; хімічний склад і органолептичні показники м’яса скота і птахів визначаються породою, віком, режимом і раціоном харчування; якість дикоростущих плодів і овочів, риби, дичини залежить від виду, місця проростання (проживання), часу збирання (вилову) тощо. у формуванні споживчих властивостей товарів, отриманих шляхом переробки сільськогосподарської сировини, головна роль належить якості сировини і технології виготовлення.

Споживчі властивості харчових продуктів можуть змінюватися під час зберігання і транспортування в результаті протікаючих в них біохімічних, хімічних та фізичних процесів. Тому товари можуть частково або повністю втратити споживчу цінність, тобто, зіпсуватись. Велику роль у зберіганні споживчих властивостей товарів відіграє тара і пакувальні матеріали, які оберігають товар від впливу зовнішнього середовища. Тому товарознавство продовольчих товарів має наступні важливі задачі: виявлення та вивчення факторів, що впливають на якість товарів у процесі їх виробництва, транспортування і зберігання; розробка вимог до тари, умов перевезення і зберігання товарів, які повинні базуватись на властивостях цих товарів та сприяти їх тривалому та якісному зберіганню.

Характерною особливістю методів, які використовує товарознавство продовольчих товарів є те, що ці властивості вивчаються у сукупності і в залежності від призначення товарів. Для визначення споживчих властивостей харчових продуктів, товарознавство використовує органолептичні і лабораторні методи дослідження. Органолептичним методом визначають зовнішній вигляд, консистенцію, запах, смак, колір товарів, лабораторним – його хімічний склад, фізичні та біохімічні властивості.

Товарознавство продовольчих товарів і загалом товарознавство тісно пов’язано з багатьма науковими дисциплінами: хімія, фізика, природознавство (біохімія, мікробіологія, фізіологія харчування людини тощо), технологією харчового виробництва і т.д. Природознавство дає відомості про рослинну і тваринну сировину, технологія – про переробку цієї сировини, хімія і фізика – науково-експериментальні методи дослідження. На основі цих знань товарознавець досліджує властивості товарів та процеси які у них відбуваються. Товарознавство зв’язано з агрохімією та іншими сільськогосподарськими науками, які вивчають вплив різних факторів на властивості рослинної і тваринної сировини. Знання про сировину, технологію виробництва і властивості товарів дають можливість виявити фактори, що впливають на якість товарів, визначити відмінності між ними.

Товарознавство продовольчих товарів як навчальна дисципліна ділиться на дві частини: загальна – теоретичні основи товарознавства і стандартизації продовольчих товарів, спеціальна – товарознавство зерномучних, плодоовочевих та інших товарів.

Головною задачею товарознавства являється узагальнення закономірностей, взаємозв’язків характерних для всіх чи деяких товарів. В загальній частині викладаються: споживчі властивості харчових продуктів; наукові основи методів дослідження властивостей товарів та оцінка їх результатів; принципи класифікації та основи стандартизації товарів; умови зберігання та зміни якості товарів у процесі зберігання;характеризуються методи консервування, які застосовуються для зберігання якості продуктів. Знання цих питань створює основу для глибокого вивчення спеціальних розділів товарознавства.

У спеціальних розділах товарознавства характеризуються окремі групи товарів (зерномучні, кондитерські тощо). Вивчення груп товарів починається з сировини та основних технологічних процесів, які формують якість товарів. Це служить основою визначення асортименту, вимог до якості, упаковки та специфічних властивостей зберігання товарів кожної групи.

Знання товарознавства дають можливість товарознавцю правильно оцінити якість товарів, виявити причини появи в них дефектів; попередити зміни якості товарів, створюючи для них оптимальні умови зберігання та перевезення; розробити рекомендації для вдосконалення стандартів і методів оцінки якості товарів.

Товарознавець у торгівлі займається не тільки визначенням якості товарів, а й спостереженням за режимом їх зберігання і транспортування. Він організує товаро-пересування, постачання гуртової мережі товарами та їх продаж, вивчає попит на товар та складає замовлення для промисловості у відповідності із попитом населення, розробляє пропозиції для промисловості стосовно покращення якості товарів, виявляє у якій мірі задовольняється суспільна потребу у споживчій цінності товарів, розробляються заходи щодо рекламування товарів. Тому товарознавцю важливі не тільки знання товарознавства, а й інших дисциплін (політичної економії, економіки торгівлі, технології торгівлі, бухгалтерського обліку тощо).

Матеріал взято з книги “Товарознавство продовольчих товарів”, автори: М.Н. Журавлева, А.В. Троян; Москва, 1975 р.

Про полімерні матеріали читайте за посиланням


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>