Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності: норми міжнародного права_pca.com.ua

Товарознавство

Товарознавство є системою знань про економіку торгівлі, особливості управління комерційною діяльністю, чинні стандарти якості, а також методи експертизи різних груп сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Товарознавство є міждисциплінарною наукою, яка охоплює знання у галузі економіки, управління, хімії, фізики, матеріалознавства, екології тощо. Товарознавці відстежують якість і безпеку товарів, і тим самим стоять на захисті інтересів як споживачів, так і виробників, яким не байдужим є їхній імідж. Враховуючи широку номенклатуру і чисельність асортиментних груп товарів, а також попит різних організацій на професіоналів, які здатні провести якісну товарознавчу експертизу, природно склалась потреба у поглибленні спеціалізації товарознавців. Ще у радянські часи, де товарознавці ділились в основному лише на дві групи (фахівців у сфері продовольчих товарів і фахівців у сфері промислових товарів), в окремих вищих навчальних закладах готували вузькоспеціалізованих товарознавців, зокрема у сфері книговидання, продуктів лісового господарства тощо. Сьогодні в Україні та інших державах світу з’явились товарознавці, які спеціально підготовлені для організацій, що займаються виробництвом і торгівлею будівельних матеріалів, косметикою, засобами догляду за здоров’ям, готельно-ресторанним бізнесом, митною і судовою діяльністю, захистом прав споживачів. Попит на товарознавців є навіть у банках та страхових компаніях, які потребують товарознавчої експертизи різних об’єктів, які страхуються і передаються у заставу.

Читати про Екскурсія на хлібзавод: студенти товарознавці Львівської політехніки відвідали хлібзавод №2

Детальніше про навчання на товарознавця (напрям “Товарознавство і торговельне підприємництво”) читайте за посиланням: http://pca.com.ua/navchannya-na-tovaroznavtsya-osvita-za-napryamom-tovaroznavstvo-i-torgovelne-pidpriyemnitstvo/

Товарознавство і торговельне підприємництво є перспективним, глибоко прикладним напрямом, який дозволить готувати професіоналів для багатьох організацій державного і приватного сектору економіки. Упродовж років незалежності України склалось так, що доброго товарознавця так само важко знайти, як і доброго інженера, технолога, електрика або токаря. Якось дивно, але вже десятки років у суспільстві постійно підтримується високий рівень попиту на напрями підготовки і спеціальності, що готують фахівців, які після отримання диплому не здатні працювати за фахом, і це зрозуміло, бо з навчальних програм вилучені ті блоки дисциплін, які дають спеціальні галузеві знання. Без цих знань і досвіду роботи випускник просто не може виконувати ті функції, які задекларовані в освітньо-кваліфікаційних характеристиках окремих напрямів і спеціальностей. Пояснити попит на такі напрями підготовки і спеціальності можна тільки тим, що їх навчальні програми набагато простіші для сприйняття, у порівнянні з програмами, які мають технічний або змішаний характер. Підготовка товарознавців відбувається саме за змішаними навчальними програмами, це ж стосується і підготовки кадрів найвищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук. Так, ще донедавна у паспортах спеціальностей 05.15.15 – товарознавство харчових продуктів і 05.19.08 – товарознавство промислових товарів зазначалось, що здобувачі, які виконують дослідження за цими спеціальностями, можуть бути кандидатами і докторами як технічних, так і економічних наук. Якість підготовки товарознавців значною мірою залежить від кожного з нас, оскільки основним рушієм розвитку завжди були і є кадри, які є носіями потенціалу змін. Львівська політехніка славна своїми кадрами, бо вони – це традиції університету, його імідж та ініціативи. Ми виступили з ідеєю готувати товарознавців і ми готові її реалізувати. Віримо, що найкращі товарознавці будуть випускниками Політехніки.

У результаті підготовки студентів за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво»
гарантуємо, що вони будуть справжніми професіоналами-експертами, які знатимуть:

Рідкісноземельні метали

Про полімерні матеріали читайте за посиланням

  • якісні характеристики та основні властивості товарів;
  • методи обліку товарно-матеріальних цінностей;
  • організацію складського господарства та збуту продукції;
  • номенклатуру й асортимент продукції, що виробляється підприємствами;
  • основи економіки, організації праці та управління;
  • умови поставки, зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей;
  • порядок розробки планів матеріально-технічного забезпечення та укладання господарських договорів;
  • порядок проведення інвентаризації та складання встановленої документації тощо.

Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>