Аналізування інформаційного забезпечення контролювання і регулювання економічного розвитку підприємств (2001-2005 рр.)

Браузер не показує формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Аналізування інформаціного забезпечення контролювання та регулювання (2001-2005 рр.)”

З метою аналізу стану інформаційного забезпечення контролювання і регулювання економічного розвитку підприємств, виявлення особливостей їх побудови інформаційних систем протягом 2001-2005 рр. було проведене анкетне опитування керівників вітчизняних підприємств.

            Аналіз показав, що з сукупності досліджуваних підприємств протягом 2001-2005 рр. кількість тих, які не використовували комп’ютерної техніки для обробки, зведення і передачі інформації знизилась із 797 у 2001 р. до 584 у 2005р. Зменшення частки даних підприємств у досліджуваній сукупності було безперервним (2001р. – 87,10%, 2002р. – 73,55%, 2003р. – 77,81%, 2004р. – 69,39%, 2005р. – 63,82%). Зворотна тенденція мала місце щодо кількості підприємств, які використовують персональні комп’ютери для часткової автоматизації здійснюваних операцій і робочих місць. Так, їх число у 2005 р. зросло у порівнянні із 2000 р. на 180. Частка підприємств, які належали до даної групи у їх загальній кількості протягом аналізованих років становила: 2001р. – 8,74%, 2002р. – 12,45%, 2003р. – 17,37%, 2004р. – 25,24%, 2005р. – 28,41% Аналогічна тенденція спостерігалась стосовно кількості підприємств, в яких автоматизовано більше половини виконуваних операцій або структурних підрозділів. Якщо на початку досліджуваного періоду з 915 досліджуваних підприємств лише 38 було віднесене до даної категорії, то у 2005 р. їх стало майже у двічі більше (табл. 3.1 і 3.2).

Таблиця 3.1

Показники, які характеризують рівень автоматизації виконуваних підприємствами операцій протягом 2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

Кількість підприємств, які не використовують персональних комп’ютерів

797

673

712

635

584

Кількість підприємств, які використовують персональні комп’ютери для часткової автоматизації здійснюваних операцій і робочих місць

80

114

159

231

260

Кількість підприємств, в яких автоматизовано більше половини виконуваних операцій або структурних підрозділів

38

38

44

49

71

            Розрахунок базисних і ланцюгових відносних величин динаміки показав, що найбільш пропорційні темпи автоматизації структурних підрозділів і операцій досліджуваних підприємств мали місце у 2002 р. у порівнянні із 2000р. та 2001р., проте найвищі темпи автоматизації окремих операцій і структурних підрозділів підприємств зафіксовано у 2004р. (див. табл. 3.2).

            Таблиця3.2

Відносні величини, які характеризують рівень автоматизації виконуваних підприємствами операцій протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Кількість підприємств, які не використовують персональних комп’ютерів

Кількість підприємств, які використовують персональні комп’ютери для часткової автоматизації здійснюваних операцій і робочих місць

Кількість підприємств, в яких автоматизовано більше половини виконуваних операцій або структурних підрозділів

Відносні величини структури, %

2000

87,10

8,74

4,15

2001

73,55

12,45

4,15

2002

77,81

17,37

4,80

2003

69,39

25,24

5,35

2004

63,82

28,41

7,75

Базисні відносні величини динаміки

2001-2000

0,84

1,42

1

2002-2000

1,05

1,98

1,15

2003-2000

0,79

2,88

1,28

2004-2000

0,73

3,25

1,86

Ланцюгові відносні величини динаміки

2001-2000

0,84

1,42

1

2002-2001

1,05

1,39

1,15

2003-2002

0,89

1,45

1,11

2004-2003

0,91

1,12

1,44

 

            У табл. 3.3 наведено інформацію щодо забезпечення персональними комп’ютерами структурних підрозділів і працівників досліджуваних підприємств. У процесі дослідження виявлено, що серед структурних підрозділів підприємств комп’ютерними технологіями найбільше забезпечені такі підрозділи підприємств: бухгалтерія, фінансовий відділ, відділ кадрів, матеріально-технічного забезпечення, безпеки.

Таблиця 3.3

Забезпечення персональними комп’ютерами структурних підрозділів і працівників підприємств протягом 2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

Відділи підприємств

Відділ

бухгалтерії

Фінансовий відділ

Відділ кадрів

Відділ маркетингу

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ (служба) безпеки

Інші відділи

Кількість працівників у відділах

2001

271

240

455

367

513

321

1522

2002

326

326

483

442

584

381

1713

2003

328

326

465

422

584

381

1622

2004

312

321

444

416

584

382

1685

2005

304

310

421

395

562

387

1773

Кількість персональних комп’ютерів у відділах

2001

182

74

53

194

73

119

437

2002

213

74

57

210

112

124

482

2003

216

87

64

213

115

132

624

2004

244

86

69

245

137

135

675

2005

251

92

78

274

162

135

693

 

Аналіз показав, що найбільш чисельними структурними підрозділами підприємств протягом 2001-2005 рр. були відділи матеріально-технічного забезпечення і відділи кадрів. На другому місці за чисельністю були відділи маркетингу та безпеки. Своєю чергою на третьому – бухгалтерії та фінансові відділи. У процесі дослідження виявлено, що не всі підрозділи досліджуваних підприємств, які є найбільш чисельними є найбільш забезпеченими комп’ютерними технологіями. Найбільша кількість комп’ютерів у 2001р. припадала на бухгалтерії підприємств, відділи маркетингу і безпеки. У 2005р. ситуація суттєво не змінилась, проте з 2002р. до найбільш комп’ютерно забезпечених почали належати також відділи матеріально-технічного постачання.

Кількість персональних комп’ютерів, що припадала на одного працівника у бухгалтеріях аналізованих підприємств у 2005 р. порівняно із 2001 р. зросла із 0,67 до 0,82, у фінансових відділах знизилась із 0,30 до 0,29, у відділах кадрів зросла із 0,11 до 0,18, у відділах маркетингу зросла із 0,52 до 0,69, у відділах матеріально-технічного забезпечення збільшилась із 0,14 до 0,28, у відділах безпеки знизилась із 0,37 до 0,34 у інших структурних підрозділах підприємства зросла із 0,28 до 0,39.

            За даними табл. 3.4 можна констатувати, що виявлений у 2001 р. склад групи структурних підрозділів досліджуваних підприємств, які були найбільш забезпеченими комп’ютерними технологіями протягом аналізованого періоду не змінилась. Незважаючи на незначну варіацію розрахованих часток за роками, бачимо, що не зафіксовано жодного факту зниження рівня забезпечення персональними комп’ютерами структурних підрозділів і працівників підприємств. Розрахунок і аналіз базисних та ланцюгових відносних величин динаміки, що характеризують забезпечення персональними комп’ютерами структурних підрозділів і працівників підприємств протягом 2001-2005 рр. показав, що найбільш пропорційним зростання значень даного показника у розрізі структурних підрозділів підприємств виявлено у 2005р. порівняно із 2001р. та 2004 р.

Таблиця 3.4

Відносні величини, які характеризують забезпечення персональними комп’ютерами структурних підрозділів і працівників підприємств

протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Відділ

бухгалтерії

Фінансовий відділ

Відділ кадрів

Відділ маркетингу

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ (служба) безпеки

Інші відділи

Відносні величини структури, %

2001

16,4

17,91

16,51

17,07

12,18

18,44

15,01

2002

19,25

17,91

17,75

18,48

18,69

19,22

16,55

2003

19,52

21,06

19,93

18,75

19,19

20,46

21,43

2004

22,06

20,82

21,49

21,56

22,87

20,93

23,18

2005

22,69

22,27

24,29

24,11

27,04

20,93

23,80

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

1,17

1

1,07

1,08

1,53

1,04

1,10

2003-2001

1,18

1,17

1,20

1,09

1,57

1,10

1,42

2004-2001

1,34

1,16

1,30

1,26

1,87

1,13

1,54

2005-2001

1,37

1,24

1,47

1,41

2,21

1,13

1,58

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

1,17

1

1,07

1,08

1,53

1,04

1,10

2003-2002

1,01

1,17

1,12

1,01

1,02

1,06

1,29

2004-2003

1,12

0,98

1,07

1,15

1,19

1,02

1,08

2005-2004

1,02

1,06

1,13

1,11

1,18

1

1,02

 

            Ознайомлення із забезпеченням структурних підрозділів підприємств комп’ютерними технологіями показало, що протягом 2001-2005 рр. постійно зростала кількість підприємств, з числа аналізованих, які формували і обслуговували інформаційні системи шляхом використання послуг спеціалізованих компаній (табл. 3.5). Проте, протягом вказаного періоду, виникла також тенденція до формування інформаційних систем підприємств комбінованим шляхом. Кількість підприємств, які окремі елементи інформаційних систем формували самостійно, а для формування і обслуговування інших використовували послуги спеціалізованих компаній зросла з 40 у 2001 р. до 224 у 2005р. У двічі збільшилась також кількість підприємств, які власними силами формували і обслуговували використовувані інформаційні системи.

            Частка підприємств, які власними силами формували використовувані інформаційні системи у 2005р. порівняно із 2001р. знизилась на 2,68%. Зменшилась на 31,1% також частка підприємств, які формували і обслуговували інформаційні системи виключно шляхом використання послуг спеціалізованих компаній.

Таблиця 2.5

Показники, які характеризують особливості формування інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

Кількість підприємств, які власними силами формують і обслуговують використовувані інформаційні системи

11

10

13

18

22

Кількість підприємств, які формують і обслуговують інформаційні системи шляхом використання послуг спеціалізованих компаній

67

69

72

77

85

Кількість підприємств, які окремі елементи інформаційних систем формують самостійно, а для формування і обслуговування інших використовують послуги спеціалізованих компаній

40

73

118

185

224

Примітки: дані у таблиці відображають інформацію лише тих підприємств із загальної кількості аналізованих, які її подали

 

Мав місце стійкий приріст частки підприємств, які окремі елементи інформаційних систем формували самостійно, а для формування і обслуговування інших використовували послуги спеціалізованих компаній (табл. 3.6). Найвищі базисні відносні величини динаміки вказаних показників зафіксовано у 2004р. та 2005р. порівняно із 2001р., а ланцюгові у 2002р. порівняно із 2001р.

Таблиця 3.6

Відносні величини, які характеризують особливості формування інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Кількість підприємств, які власними силами формують і обслуговують використовувані інформаційні системи

Кількість підприємств, які формують і обслуговують інформаційні системи шляхом використання послуг спеціалізованих компаній

Кількість підприємств, які окремі елементи інформаційних систем формують самостійно, а для формування і обслуговування інших використовують послуги спеціалізованих компаній

Відносні величини структури, %

2001

9,32

56,77

33,89

2002

6,57

45,39

48,02

2003

6,40

35,46

58,12

2004

6,42

27,5

66,07

2005

6,64

25,67

67,67

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

0,9

1,02

1,82

2003-2001

1,18

1,07

2,95

2004-2001

1,63

1,14

4,62

2005-2001

2

1,26

5,6

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

0,9

1,02

1,82

2003-2002

1,3

1,04

1,61

2004-2003

1,38

1,06

1,56

2005-2004

1,22

1,10

1,21

 

            Вищевказані тенденції значною мірою можна пояснити зміною рівня інформаційної освіти працівників досліджуваних підприємств. Як видно з табл. 3.7 серед керівників вищого рівня управління підприємствами у 2001 р. лише 64 отримали спеціальну інформаційну освіту, 121 керівник був користувачем персональних комп’ютерів, проте не мав спеціальної інформаційної освіти, 93 керівники вищого рівня управління не мали спеціальної інформаційної освіти і не були користувачами персональних комп'ютерів. Протягом 2002-2005 рр. ситуація покращилась у порівняні із 2000 р. Отримані дані засвідчують про те, що із загальної кількості керівників вищого рівня управління 22 працівники пройшли курси підвищення кваліфікації у галузі інформатизації, 2 – отримали спеціальну інформаційну освіту. У 2005р. у порівнянні із 2001 р. кількість користувачів персональними комп’ютерами, серед керівників вищого рівня управління, які не мали спеціальної інформаційної освіти зросла на 19, а кількість керівників, які не використовують комп’ютерних технологій знизилась на 11.

            Серед усіх категорій працівників, на досліджуваних підприємствах, найкращу інформаційну освіту протягом 2001-2005 рр. мали керівники середнього і нижчого рівнів управління. Як бачимо з табл. 4 у 2001р. спеціальну інформаційну освіту мали 61 керівник середнього рівня управління і 42 керівники нижчого рівня управління. Пройшли підвищення курсів кваліфікації 12 і 17 керівників відповідно. Тридцять один керівник середнього рівня управління у 2001р. отримав спеціальну інформаційну освіту. Слід також за уважити те, що вказані категорії працівників належали до найбільш чисельної групи користувачів персональних комп’ютерів, які не мали спеціальної інформаційної освіти. У 2005р. серед керівників середнього і нижчого рівнів управління значно зросла кількість тих, які набули спеціальної інформаційної освіти (114 керівників), підвищили рівень кваліфікації (41 керівник) та стали користувачами персональних комп’ютерів (138 керівників). Серед службовців і робітників, як виявлено, найменша кількість працівників, які мали спеціальну інформаційну освіту, проте статистика засвідчує, що серед них більше тих, які здобувають спеціальну інформаційну освіту, ніж серед керівників вищого рівня управління.

            Аналіз вище приведеної інформації у цілому засвідчує зростання інтелектуального потенціалу працівників досліджуваних підприємств, підвищення їх здатності до проектування, розробки та впровадження інформаційних систем або їх окремих елементів.

Таблиця 3.7

Показники, які характеризують рівень інформаційної освіти працівників досліджуваних підприємств протягом 2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

Категорії працівників

Керівники вищого рівня управління

Керівники середнього рівня управління

Керівники нижчого рівня управління

Службовці і робітники

Кількість працівників, які отримали спеціальну інформаційну освіту

2001

64

61

42

24

2002

67

64

68

35

2003

87

135

71

25

2004

87

135

71

25

2005

83

125

60

30

Кількість працівників, які пройшли або проходять курси підвищення кваліфікації

2001

0

12

17

0

2002

0

34

18

5

2003

6

67

35

7

2004

6

67

35

7

2005

10

35

35

9

Кількість працівників, які здобувають спеціальну інформаційну освіту

2001

0

31

0

23

2002

11

136

24

47

2003

0

55

0

27

2004

0

55

0

27

2005

2

52

11

12

Кількість працівників, які не мають спеціальної інформаційної освіти але є користувачами персональних комп’ютерів

2001

121

176

85

54

2002

94

135

147

18

2003

102

163

99

100

2004

127

188

124

125

2005

140

207

192

207

Кількість працівників, які не мають спеціальної інформаційної освіти і не є користувачами персональних комп’ютерів

2001

93

36

81

192

2002

101

56

58

152

2003

83

64

130

195

2004

83

64

130

235

2005

82

63

125

206

 

У табл. 3.8 наведено результати розрахунку відносних величини, які характеризують рівень інформаційної освіти працівників досліджуваних підприємств.

Таблиця 3.8

Відносні величини, які характеризують рівень інформаційної освіти працівників досліджуваних підприємств протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Кількість працівників, які отримали спеціальну інформаційну освіту

Кількість працівників, які пройшли або проходять курси підвищення кваліфікації

Кількість працівників, які здобувають спеціальну інформаційну освіту

Кількість працівників, які не мають спеціальної інформаційної освіти але є користувачами персональних комп’ютерів

Кількість працівників, які не мають спеціальної інформаційної освіти і не є користувачами персональних комп’ютерів

Відносні величини структури, %

2001

16,36

2,48

18,68

28,02

34,44

2002

18,42

4,48

17,16

31,02

28,89

2003

21,91

7,92

5,65

31,97

32,52

2004

19,98

7,22

5,15

35,44

32,18

2005

17,67

5,27

4,56

44,24

28,23

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

1,22

1,96

1

1,20

0,91

2003-2001

1,66

3,96

0,37

1,41

1,17

2004-2001

1,66

3,96

0,37

1,72

1,27

2005-2001

1,56

3,06

0,35

2,28

1,18

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

1,22

1,96

1

1,20

0,91

2003-2002

1,35

2,01

0,37

1,17

1,28

2004-2003

1

1

1

1,21

1,08

2005-2004

0,93

0,77

0,93

1,32

0,92

 

Протягом аналізованого періоду виявлено кілька тенденцій: частка користувачів персональних комп’ютерів, які не мали спеціальної інформаційної освіти постійно зростала; зростання частки працівників, що мали інформаційну освіту або підвищували рівень кваліфікації у цій сфері стійко зростав, проте низькими темпами; частка працівників підприємств, які здобували спеціальну інформаційну освіту протягом 2001-2005рр. суттєво знизилась (із 18,68% у 2001 р. до 4,56% у 2005 р.). Слід також зауважити, що розрахунок базисних відносних величин динаміки дозволив виявити найнижчі темпи зростання рівня інформаційної освіти протягом 2001-2004рр. у порівнянні із 2001р. Своєю чергою розрахунок ланцюгових відносних величин динаміки показав, що незначним було також зростання рівня інформаційної освіти у 2005р. порівняно із 2001р.

Виявлені тенденції засвідчують також об’єктивність факту зростання кількості комп’ютерних мереж на підприємствах, адже ріст кількості користувачів персональними комп’ютерами зумовлює потребу у створенні спільних баз даних, уможливлює формування електронних комунікацій для обміну інформацією тощо. У табл. 3.9 наведено динаміку зміни кількості мереж у розрізі тих, що охоплюють окремі відділи, тих, що охоплюють два і більше відділів і тих, що охоплюють усе підприємство.

Таблиця 3.9

Види мереж, використовуваних підприємствами протягом 2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

Мережі, що охоплюють окремі відділи

27

32

37

38

44

Мережі, що охоплюють два і більше відділів

39

39

43

45

49

Мережі, що охоплюють усе підприємство

18

24

32

34

42

Примітки: дані у таблиці відображають інформацію лише тих підприємств із загальної кількості аналізованих, які її подали

 

            Як бачимо, кількість мереж у порівнянні із кількістю досліджуваних підприємств є незначною. Це не суперечить інформації, що наводилась у попередніх таблицях, а засвідчує факт росту рівня інформатизації підприємств у цілому при наявності тенденції до концентрації інформаційних технологій у конкретних сегментах діяльності підприємств. Дані табл. 3.9 показують, що у 2001 р. у 915 досліджуваних підприємствах було сформовано лише 27 мереж, які охоплювали окремі відділи, 39 мереж, що охоплювали два і більше відділів та 18 мереж, що охоплювали усе підприємство. У 2005р. у порівнянні із 2001р. кількість мереж значно зросла, проте й надалі їх кількість є малою для досліджуваної вибірки – 44 мережі, які охоплювали окремі відділи, 49 мереж, що охоплювали два і більше відділів та 42 мережі, що охоплювали усе підприємство.

            Причинами, які найбільш ймовірно зумовлюють досить повільний ріст кількості мереж на досліджуваних підприємствах є: незначний приріст кількості комп’ютерних технологій на одного працюючого, а також виникнення тенденції до концентрації інформаційних технологій у конкретних сегментах діяльності підприємств, висока вартість комп’ютерної техніки і програмного забезпечення.

            Протягом 2001-2005 рр. частки мереж, що охоплювали окремі структурні підрозділи суттєво не змінювались, проте мало місце зниження часток мереж, у яких мережі охоплювали два і більше структурних підрозділи (2001р. – 46,42%; 2002р. – 41,05%; 2003р. – 38,39%; 2004р. – 38,46%; 2005р. – 36,29%). Аналіз статистичних даних дозволяє розцінювати, цю тенденцію як позитив, оскільки виявлено зростання часток мереж, що охоплюють усі підрозділи підприємств. Тобто, протягом аналізованого періоду мав місце розвиток мереж на досліджуваних підприємствах у напрямку їх інтегрування (табл. 3.10). Розрахунок і аналіз базисних та ланцюгових відносних величин динаміки показав, що протягом 2000-2004рр. приріст мереж, у розрізі їх видів, був пропорційним.

Слід зауважити, протягом 1991-2005 рр. більшість підприємств змінили форму власності із державної на приватну та колективну. Це зумовило кардинальну зміну умов фінансування діяльності підприємств. Як відомо, в умовах реформування національної економіки України більшість суб’єктів господарювання зазнала нестачі оборотних коштів, знецінення основних фондів внаслідок їх морального і фізичного зносу тощо. З огляду на це, формувати і удосконалювати інформаційні системи мали можливість лише ті підприємства, рівень прибутковості яких був достатнім для окупності таких вкладень коштів.

Таблиця 3.10

Відносні величини, які характеризують інформаційні мережі, використовувані підприємствами протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Мережі, що охоплюють окремі відділи

Мережі, що охоплюють два і більше відділів

Мережі, що охоплюють усе підприємство

Відносні величини структури, %

2001

32,14

46,42

21,42

2002

33,68

41,05

25,26

2003

33,03

38,39

28,57

2004

32,47

38,46

29,05

2005

32,59

36,29

31,11

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

1,18

1

1,33

2003-2001

1,37

1,10

1,77

2004-2001

1,40

1,15

1,18

2005-2001

1,62

1,25

2,33

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

1,18

1

1,33

2003-2002

1,15

1,10

1,33

2004-2003

1,02

1,04

1,06

2005-2004

1,15

1,08

1,23

 

У табл. 3.11 наведено інформацію щодо джерел фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем досліджуваних підприємств протягом 2001-2005 рр. Протягом аналізованого періоду основним джерелом фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем був прибуток підприємств. У 2005р. в порівнянні із 2001р. кількість підприємств, які фінансували інформаційні системи в основному за рахунок отриманого прибутку зросла на 81. Відбувся також ріст фінансування за рахунок додаткових внесків учасників і банківських кредитів, проте варто зауважити, що вагоме місце у джерелах фінансування інформаційних систем підприємств мали також інші джерела. Кількість підприємств, що фінансували інформаційні системи з інших джерел у 2005р. у порівнянні із 2001р. зросла на 144.

Таблиця 3.11

Джерела фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Кількість підприємств, що фінансували формування інформаційних систем в основному за рахунок:

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

Прибутку

87

110

118

140

168

Додаткових внесків засновників

2

4

3

17

8

Банківських кредитів

5

6

10

11

8

Інших джерел

24

32

72

112

147

Примітки: дані у таблиці відображають інформацію лише тих підприємств із загальної кількості аналізованих, які її подали

 

            Протягом 2001-2005 рр. структура фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем підприємств суттєво змінилась. Якщо у 2001 та 2004 рр. прибуток був основним джерелом фінансування для 73,72% підприємств, то протягом 2003-2005 рр. його частка у структурі фінансування помітно знизилась. Базисні відносні величини динаміки дозволили виявити у 2003р. та 2005р. у порівнянні із 2001р. значний приріст часток фінансування інформаційних систем за рахунок банківських кредитів та інших джерел, а розрахунок ланцюгових відносних величин динаміки показав, що у 2004 р. у порівнянні із 2003 р. мав місце факт суттєвого приросту кількості підприємств, які для фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем використовували додаткові внески учасників (табл. 3.12).

            Із вище наведених даних, які характеризують структуру джерел фінансування інформаційних систем неможна сформувати висновку про зміну обсягів фінансування, проте інформація про зміну цілей формування інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр. (табл. 3.13). значною мірою підтверджує цю гіпотезу і засвідчує правильність висновків щодо вищевказаних тенденцій у сфері забезпечення досліджуваних підприємств комп’ютерними технологіями.

Таблиця 3.12

Відносні величини, які характеризують джерела фінансування розробки, впровадження та удосконалення інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Прибуток

Додаткові внески засновників

Банківські кредити

Інші джерела

Відносні величини структури, %

2001

73,72

1,69

4,23

20,33

2002

72,36

2,63

3,94

21,05

2003

58,12

1,47

4,92

35,46

2004

50,00

6,07

3,92

40,00

2005

50,75

2,41

2,41

44,41

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

1,26

2

1,2

1,33

2003-2001

1,35

1,5

2

3

2004-2001

1,60

8,5

2,2

4,66

2005-2001

1,93

4

1,6

6,12

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

1,26

2

1,2

1,33

2003-2002

1,07

0,75

1,66

2,25

2004-2003

1,18

5,66

1,1

1,55

2005-2004

1,2

0,47

0,72

1,31

 

            Як бачимо з табл. 3.13 досліджувані підприємства протягом аналізованого періоду створювали інформаційні системи для: обробки поточної інформації, формування планів і прогнозів розвитку підприємств, ведення обліку, формування фінансової, статистичної та управлінської звітності; передачі інформації і її збереження; поєднання вищевказаних функцій. З числа підприємств, дані яких аналізувались, найбільша кількість формувала інформаційні системи для ведення обліку, формування фінансової, статистичної та управлінської звітності (203 підприємства у 2005р.), найменша для формування планів і прогнозів розвитку підприємства (12 підприємств у 2005р.).

Таблиця 3.13

Зміна цілей формування інформаційних систем підприємств протягом

2001-2005 рр.

Назви показників

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

Обробка поточної інформації

38

38

44

49

71

Формування планів і прогнозів розвитку підприємства

3

3

5

9

12

Ведення обліку, формування фінансової, статистичної та управлінської звітності

49

81

125

182

203

Передача інформації і її збереження

16

13

13

17

21

Поєднання вищевказаних та інших функцій

12

17

16

23

24

Примітки: дані у таблиці відображають інформацію лише тих підприємств із загальної кількості аналізованих, які її подали

Огляд і аналіз літературних джерел, зокрема праць науковців і розробників інформаційних систем показав, що одним з найбільш актуальних завдань сьогодення у галузі інформатизації підприємств є формування систем, які б характеризувались поєднанням багатьох функцій, полегшували б управління підприємством як цілісним механізмом. Дані табл. 3.13 засвідчують, що серед числа аналізованих підприємств у 2001р. лише 12 тією чи іншою мірою формували інформаційні системи для реалізації такої цілі, а у 2005р. – 24. Цей факт можливо пояснити тим, що в Україні сьогодні в цілому низький рівень розвитку інформаційних послуг, більшість підприємств фінансово неспроможні замовити у професійних розробників інформаційні системи адаптовані під конкретну організаційну структуру і вид діяльності, тому формування інформаційних систем здебільшого є сегментарним, а самі системи є локальними.

У табл. 3.14 наведено результати розрахунку відносних величини, які характеризують зміну цілей формування інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Таблиця 3.14

Відносні величини, які характеризують зміну цілей формування інформаційних систем підприємств протягом 2001-2005 рр.

Аналізовані роки і періоди

Обробка поточної інформації

Формування планів і прогнозів розвитку підприємства

Ведення обліку, формування фінансової, статистичної та управлінської звітності

Передача інформації і її збереження

Поєднання вищевказаних та інших функцій

Відносні величини структури, %

2001

32,20

2,54

41,52

13,55

10,16

2002

25

1,97

53,28

8,55

11,18

2003

20,65

2,34

58,68

6,10

7,51

2004

17,5

3,21

65

6,07

8,21

2005

21,45

3,62

61,32

6,34

7,25

Базисні відносні величини динаміки

2002-2001

1

1

1,65

0,81

1,41

2003-2001

1,15

1,66

2,55

0,81

1,33

2004-2001

1,28

3

3,71

1,06

1,91

2005-2001

1,86

4

4,14

1,31

2

Ланцюгові відносні величини динаміки

2002-2001

1

1

1,65

0,81

1,41

2003-2002

1,15

1,66

1,54

1

0,94

2004-2003

1,11

1,8

1,45

1,3

1,43

2005-2004

1,44

1,33

1,11

1,23

1,04

 

            Протягом аналізованого періоду основна частка інформаційних систем, з числа досліджуваних підприємств, була сформованою з метою ведення обліку, формування фінансової, статистичної та управлінської звітності. Частка підприємств, для яких ця мета була пріоритетом, як видно з даних табл. 3/14, постійно зростала (2001р. – 41,52%; 2002р. – 53,28%; 2003р. – 58,68%; 2004р. – 65%; 2005р. – 61,32%). Своєю чергою пріоритетність більшості інших, з числа перерахованих, цілей поступово знижувалась.

Браузер не показує формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Аналізування інформаціного забезпечення контролювання та регулювання (2001-2005 рр.)”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>