Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності”

Банки у сфері зовнішньоекономічної діяльності виконують традиційні (розрахунково-касове обслуговування, залучення депозитів і надання кредитів) і нетрадиційні банківські функції (управління валютною позицією, страхування відсоткових ризиків, консультування щодо здійснення вкладень у цінні папери тощо). Надання банками цих послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності можливе за умови наявності у банку:

 • відповідних ліцензій;
 • досвіду персоналу та необхідної освіти для знання особливостей обслуговування зовнішньоекономічних та інвестиційних операцій;
 • налагодженості зв’язків комерційного банку із зарубіжними партерами;
 • відповідності показників діяльності банку нормативам НБУ та міжнародних організацій тощо.

За Законом України “Про банки і банківську діяльність” банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії. Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із законами України. Банківська ліцензія надається НБУ на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджують:

 • наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, що встановлюється Законом;
 • забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України;
 • наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.

Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії, якщо зазначені умови не виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. В такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідується. Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її наданні приймається Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета зазначених документів. Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.

Національний банк України може відкликати банківську ліцензію у таких випадках:

1) якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;

2) якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

3) у разі порушення Закону або нормативно-правових актів Національного банку України, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;

4) на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення банку у правову відповідність з вимогами Закону та нормативно-правових актів Національного банку України;

5) недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

Національний банк України негайно повідомляє банк про відкликання у нього банківської ліцензії. Комерційний банк протягом трьох днів з моменту отримання рішення зобов’язаний повернути Національному банку України свою банківську ліцензію. У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, банк припиняє здійснення усіх банківських операцій та вчиняє дії, що забезпечують виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами відповідно до укладених договорів та положень цього Закону.

Рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії публікується в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” і є підставою для звернення до суду з позовом про ліквідацію банку.

Комерційні банки в Україні, у тому числі спеціалізований на обслуговуванні зовнішньоекономічних операцій державний банк ВАТ “Укрексімпбанк” у сфері зовнішньоекономічної діяльності надають такі послуги:

 • залучають та розміщувати кредити;
 • провадять операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;
 • провадять інвестиційну діяльність, зокрема залучає та розміщує кошти на внутрішньому та зовнішньому ринку тощо;
 • купують за власні кошти засоби виробництва для передачі їх в оренду;
 • провадять фінансову діяльність, в тому числі щодо управління власним та залученим капіталом;провадять діяльність з випуску та обігу цінних паперів;
 • здійснюють розроблення, виробництво, використання, експлуатацію, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надає послуги у галузі криптографічного захисту інформації для Банку та його клієнтів;
 • виконують функції страхового посередника, а також може виконувати функції реєстратора Державного реєстру застав рухомого майна;
 • здійснюють випуск платіжних документів (чеків, акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;
 • здійснюють купівлю у підприємств, установ, організацій та громадян і продаж їм іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;здійснюють купівлю і продаж в Україні та за кордоном банківських металів;
 • залучають і розміщують дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;
 • здійснюють операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Державним казначейством;
 • надають консультаційні та інформаційні послуги щодо операцій на фондовому ринку;
 • розміщують залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • здійснюють операції з валютними цінностями;
 • проводять емісію власних цінних паперів;
 • організовують операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 • здійснюють операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
 • надають гарантії і поручительства та інші зобов’язання за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • купують права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);
 • здіснюють лізингові операції;
 • надають послуги з відповідального зберігання і надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 • випускають, купують, продають і обслуговують чеки, векселі та інші оборотні платіжні інструменти;
 • випускають банківські платіжні картки, а також здійснюють операції з використанням цих карток;
 • надають консультаційні та інформаційні послуги щодо банківських операцій.

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>