Організування процесу управлінського консультування з управління інноваційною діяльністю підприємства

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Організуванння управлінського консультування з управління інноваційною діяльністю”

Організовування процесу управлінського консультування на предмет покращання управління інноваційною діяльністю підприємства слід здійснювати за етапами організування інноваційних процесів (рис. 5.1). Під інноваційним процесом слід розуміти сукупність етапів з формуванням нових знань про предмет або явище та їх застосування на практиці з метою отримання очікуваного ефекту або їх сукупності. Реалізація інновацій супроводжується протіканням основних і додаткових (забезпечуючих) процесів. Основними інноваційними процесами є: 1) процес формування інноваційної ідеї і дослідження можливостей її практичної реалізації; 2) процес реалізації (впровадження) інновації. Своєю чергою додатковими (забезпечуючими) процесами є: 1) процес формування кадрового потенціалу (інтелектуального, трудового, управлінського тощо), 2) процес забезпечення проекту фінансовими, матеріальними ресурсами; 3) процес інформаційного забезпечення суб’єктів інноваційного процесу; 4) процес управління інноваційними ризиками.

Організовування забезпечуючих інноваційних процесів слід роглядати з позиції суб’єктів, які задіяні в цих процесах, а також замовніків, споживачів, інвесторів тощо. Організовування виконання ними завдань із фінансового, матеріального, трудового, інформаційного забезпечення інноваційного процесу є умовою успішного формування інноваційної ідеї та її реалізації. Фактично забезпечуючі інноваційний процеси реалізовуються синхронно у часі, проте підключення окремих суб’єктів  до реалізації інноваційного процесу є поступовим, так на першому етапі відбувається організування взаємодії  замовників та споживачів іновацій з метою викононня завдань із своєчасного і адекватного інформування керівників інноваційного проекту про зміну попиту на продукцію чи технологію, змісту необхідних якісних характеристик тощо. На другому етапі важливим є організовування співпраці з інвесторами для повного і своєчасного фінансування усіх видів робіт, пов’язаних з формуванням і реалізацією інновацій. Окремим етапом слід виділити також організовування діяльності інших суб’єктів інноваційного процесу, які можуть займатись пошуком можливостей оптимізації результатів інновацій, пошуком невідомих ефектів від їх реалізації. На останньому етапі відбувається організовування діяльності виконавців інноваційного процесу, які розробляють інноваційну ідею і впроваджують її.

Як бачимо з рис.5.1  останній і перший етапи пов’язані зворотним зв’язком, оскільки реалізація інновацій передбачає проходження етапу споживання продукту або використання технології . Під час його проходження виконавці і споживачі взаємодіють на предмет доопрацювання або модифікації розробки.

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Організуванння управлінського консультування з управління інноваційною діяльністю”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>