Принципи управлінського консультування

Скачати реферат “Принципи управлінського консультування”

Успішна реалізація завдань управлінського консультування значною мірою залежить від рівня дотримання консультантами принципів консалтингу. Принципи – це: 1.Основні, вихідні положення теорії, основні правила діяльності. 2. Встановлені загальноприйняті і поширені правила господарських дій і властивостей економічних процесів [12]. Економічна ефективність є головним принципом управлінського консультування. Сутність економічної ефективності полягає у тому, що всі дії  консультанта повинні враховувати їх вплив на результати діяльності підприємств. Іншими словами фінансові доходи від рекомендацій консультанта повинні перевищувати витрати на виявлення управлінських проблем, їх аналіз та усунення.

Наступним є принцип технологічності. Як відомо, технологія – це сукупність методів, прийомів, режимів роботи, послідовність операцій і процедур [12, с.625]. Саме управління, незалежно від об’єкту, є процесом. Управління підприємством є сукупністю інтегрованих підсистем, які підпорядковані єдиній стратегічній цілі підприємства і пов’язані між собою завданнями, які націлені на реалізацію стратегічної цілі підприємства. В процесі управлінського консультування технологічність означає послідовність дій консультанта і їх узгодженість із діями керівництва підприємства-замовника. Принцип технологічності реалізується у системі менеджменту підприємства шляхом розробки застосування чітких алгоритмів ухвалення управлінських рішень за основними об’єктами управління.

Менеджмент підприємства розглядається як система, а це передбачає виділення також принципу системності. Рекомендації управлінських консультантів повинні ухвалюватися із врахуванням їх впливу на всі елементи системи менеджменту підприємства. Застосування цього принципу сприяє забезпеченню прогнозованості реалізації рекомендацій консультантів.

Важливим принципом управлінського консультування є також принцип адресності. Його сутність полягає у тому, що висновки і рекомендації, які формулюють консультанти повинні адресуватись конкретним підрозділам організацій і конкретним посадовим особам. Дотримання цього принципу є умовою ефективності реалізації рекомендацій консультантів.

Скачати реферат “Принципи управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>