Проблеми інформаційного забезпечення управлінського процесу

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Проблеми інформаційного забезпечення управлінського процесу”

Протягом останніх десятиліть завдяки активній розробці і впровадженню програмних і технічних новинок у сфері інформатизації сформувався динамічний глобальний ринок інформаційних послуг. Його структура, засоби і потенціал стали безальтернативною умовою реалізації міжнародних розрахунків, зв’язку, забезпечення національної безпеки і конкурентоспроможності країн. Кількість суб’єктів світового інформаційного ринку, обсяг і різноманітність здійснюваних операцій, технологічна складність комунікаційних зв’язків засвідчують безпрецедентний факт виникнення неконтрольованого віртуального ринку, який, з одного боку, посприяв створенню нових робочих місць, видів зайнятості, спростив і пришвидшив реалізацію комерційних та інших операцій, створив нові підходи до розв’язання національних і міжнародних проблем, проте, з іншого боку, зумовив витіснення окремих послуг і товарів з ринку, занепад окремих галузей, спричинив виникнення небезпек терористичного характеру, зумовив надмірне засмічення інформаційних каналів.

Під впливом високої динамічності інформаційного ринку, його багатосуб’єктності, ті суб’єкти господарської діяльності, яким вдається застосовувати інноваційні продукти і технології у сфері інформатизації, раціоналізовувати витрати часу і коштів на ухвалення управлінських рішень, виявляються поза конкуренцією і виходять на такий рівень розвитку, що забезпечує надприбутки. До таких організацій належать, здебільшого, багатонаціональні компанії, які володіють високодиверсифікованими активами і джерелами їх фінансування.

Проблемою сучасних підприємств, зокрема в Україні, є недостатність управлінського досвіду, інформаційної освіти і фінансових ресурсів для формування інформаційних систем управління, які б характеризувались економічною ефективністю на сонові інтеграції передових інноваційних розробок у сфері управління та інформатизації.

Огляд та аналіз літературних джерел показав, що більшість вітчизняних і зарубіжних авторів приділяють увагу дослідженню проблем інформаційного забезпечення різних видів діяльності, проблемам проектування, програмування, монтування і сервісного обслуговування комунікаційних мереж, локальних інформаційних систем, обчислювальних комплексів, а також проблемам створення, удосконалення та обслуговування засобів технічного захисту інформації, автоматизації робочих місць, системам розв’язання окремих управлінських завдань тощо. Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо формування і використання інформаційних систем більшість з них присвячена дослідженню технічних проблем. Щодо проблем економіки і управління, то більшістю авторів вони не досліджені або висвітлені фрагментарно. Постійним об’єктом дискусій у наукових і професійних колах є: проблеми моделювання управління розробкою і впровадженням інтегрованих інформаційних систем управління підприємствами; побудова об’єктивних підходів до оцінювання рівня інформаційного забезпечення управлінської діяльності та ефективності інформаційних систем управління підприємствами.

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Проблеми інформаційного забезпечення управлінського процесу”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>