Проблеми зовнішнього характеру управлінського консультування

Скачати реферат “Зовнішіні проблеми управлінського констультування”

Найбільш типовими зовнішніми проблемами консалтингових організацій є:

·         високий рівень конкуренції (рівень конкуренції між суб’єктами консалтингової діяльності підвищує вимоги до якісних характеристик пропонованих ними технологій, а також вимагає мінімізації витрат коштів і часу на їх реалізацію. У процесі оцінювання конкурентоспроможності продуктів консалтингових організацій доцільно знайти відповіді на такі питання [3, с.129-130]: чи володіє організація технологіями, які потребує ринок? Наскільки швидко зростає попит на послуги організації? Чи володіє організація оригінальними і перспективними технологіями? Чи володіє організація власною сіткою комерційних підприємств? Чи займає організація провідне становище на ринку? Чи дана консалтингова організація популярна? Чи мають послуги консалтингової організації перспективу різностороннього розвитку?);

·         нерозвинута інформаційна та інша інфраструктура ринку (як відомо, інфраструктура – це сукупність галузей економіки і соціального життя, які мають підлеглий та допоміжний  характер і обслуговують виробництво або забезпечують умови життєдіяльності суспільства [4, с.482]. Розрізняють виробничу, соціальну, ринкову, транспортну, інвестиційну, інноваційну та інші види інфраструктур. Для консалтингових організацій першочергове значення має рівень розвитку інноваційної, інвестиційної, інформаційної і транспортної інфраструктур, оскільки від їх наявності і розвиненості залежить повнота і своєчасність розробки і реалізації проектів виявлення, аналізу та розв’язання проблем клієнтів, своєчасність розробки, ухвалення і реалізації управлінських рішень, правильність діагностування і прогнозування ринкової кон’юнктури, своєчасність і вартість матеріально-технічного забезпечення організації тощо);

надмірне адміністративне втручання (надмірним адміністративним втручанням у діяльність підприємств вважають таку сукупність умов впливу органів державної влади на діяльність організацій, які характеризуються: складною процедурою реєстрації підприємств; надмірним рівнем контролю за діяльністю підприємства, який здійснюється у формі перевірок, запитів, введенням великої кількості форм звітності; високим рівнем оподаткування тощо. Такі умови сприяють іллегалізації діяльності консалтингових організацій і зниженню конкуренції на ринку консалтингових послуг [6-8]).

Скачати реферат “Зовнішіні проблеми управлінського констультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>