Рекламні технології та віртуальна економіка

Рекламні технології та віртуальна економіка

Рекламні технології та віртуальна економіка
Рекламні технології та віртуальна економіка

 В умовах обмеженості природних ресурсів традиційна економіка  (промислове видобування і переробка корисних копалин, а також  виробництво напівфабрикатів і готової продукції) зазнає постійного  скорочення можливостей розвитку. Це позначається на кількості  зайнятих у промисловості, обсягах завантаження виробничих  потужностей, динаміці показників, які характеризують ефективність  вкладення коштів у традиційну промисловість. Як наслідок, зростає  актуальність розвитку віртуальної економіки, тобто економіки, що  функціонує у середовищі телекомунікаційних мереж і сучасних ІТ-технологій. Швидкі темпи розвитку інтернет-торгівлі, інтернет-банкінгу, інтернет-реклами тощо забезпечуються величезною кількістю суб’єктів віртуальної економіки, її глобалізацією, а також оптимальною логістикою бізнес-процесів. Адже відкриття, для прикладу, інтернет-магазину не потребує організації експедиторської служби, підготовкт торгових залів, навчання і утримання персоналу тощо. Достатньо відкрити сайт. Доставка товарів може здійснюватись поштою, а розрахунки – за допомогою автоматизованих платіжних систем. Тобто віртуальна економіка забезпечує максимальну зручність і раціональність як для суб’єктів, що створюють пропозицію, так і для суб’єктів, які виявляють попит на певні товари чи послуги.

Студенти Національного університету “Львівська політехніка” можуть обрати магістерські напрями “Віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер” або “Екобрендинг і рекламні технології”. Така можливість доступна для студентів, що навчаються за напрямом “Економіка” та обрали спеціалізацію “Економіка довкілля та природних ресурсів”.

Особливе місце у віртуальній економіці займають рекламні технології. Загальновідомим є вислів «реклама – двигун торгівлі». У буквальному розумінні слова так і є. Реклама в Інтернеті є ресурсом, найважливішою функцією якого є інформування інтернет-користувача про певний товар чи послугу. Масштаби поширення інформації Інтернетом не йде в жодне порівняння із можливостями реклами через інші засоби комунікації, зокрема газети, телебачення, рекламні щити тощо. Тобто продуктивність реклами у віртуальному середовищі-поза конкуренцією.

Поєднання різних методі просування в інтернеті
Поєднання різних методі просування в інтернеті

Якщо ще 10 років тому експерти, аналізуючи тенденції економічного розвитку у світі, стверджували, що ріст віртуальної економіки характерний лише для високо розвинутих країн, де більшість населення зайняте у сфері нематеріального виробництва, то сьогодні для всього світу характерним є масове зростання зайнятості у сфері інтернет-торгівлі, інтернет-страхування, інтернет-банкінгу, інтернет-реклами тощо. Це є наслідком розвитку, так званих, креативних індустрій. Британський департамент культури, медіа та спорту визначив креативні індустрії як « …індустрії, які походять з індивідуальної креативності, вміння і таланту, і які мають потенціал до багатства і створення робочих місць через генерування та використання інтелектуальної власності…». ЮНЕСКО визначило креативні індустрії як індустрії, метою яких є «створення, виробництво і комерціалізація інформації творчого (креативного) змісту. Така інформація зазвичай захищена правом інтелектуальної власності і може набрати форми продукту чи послуги…».

Американський економіст Річард Флоріда, німецький філософ Теодо́р Лю́двіг Візенгрундт Адо́рно концептуально довели, що у суспільстві формується постійно зростаючий креативний клас – люди, які змінюють майбутнє. Членом креативного класу є кожен, хто здатен заробляти у віртуальному середовищі.

Пропоновані нові магістерські програми «Віртуальна економіка та екоінноваційний трансфер» і «Екобрендинг і рекламні технології» є прогресивним кроком до підготовки людей нової формації, особистостей, які приходять в університет не для нагромадження знань, а для розвитку своїх інтелектуальних можливостей, отримання впевненості у своєму майбутньому, досягненні незалежності в особистому кар’єрному розвитку.

Автор: Князь С.В., д.е.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка».

ЧИТАТИ ПРО ТОВАРОЗНАВСТВО
ЧИТАТИ ПРО ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
ЧИТАТИ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ТОВАРОЗНАВСТВА У ЛЬВОВІ


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>