Шляхи покращення управління інноваційною діяльністю підприємства

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Шляхи покращення управління інноваційною діяльністю підприємства”

Пошук і вибір способів покращання управління інноваційною діяльністю підприємства слід здійснювати шляхом виявлення та аналізу факторів (чинників), які впливають на інноваційну діяльність. Ці фактори  поділяють на внутрішні (причинні і наслідкові) і зовнішні (ті, що піддаються диверсифікації, ті, що диверсифікації не піддаються); фактори позитивної і фактори негативної дії.

До  внутрішніх причинних чинників належать: кількісний і якісний склад персоналу, система підбору, атестації і перепідготовки кадрів. Дія усіх інших чинників виникає внаслідок дій або бездіяльності суб’єктів інноваційного процесу.

До внутрішніх наслідкових чинників належать:

 • забезпеченість ресурсами;
 • діюча організаційна структура управління підприємством тощо.

Щодо факторів зовнішнього середовища, то їх можна класифікувати на ті, які  піддаються диверсифікації,  і ті, які диверсифікації не піддаються. До зовнішніх факторів впливу, які не піддаються диверсифікації, тобто, тих, що зумовлюють ризиковість реалізації інновацій, належать:

 • державна політика розвитку інноваційної діяльності (державна політика розвитку  інноваційної діяльності полягає у визначенні мети, принципів інноваційної діяльності, форм і механізму інноваційної технологічної безпеки держави;  податкові умови; нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності);
 • рівень розвитку інвестиційної, інноваційної транспортної та інформаційної інфраструктури;
 • рівень платоспроможного попиту;
 • рівень інфляції;
 • рівень конкуренції між суб’єктами інноваційної діяльності;
 • перебування економіки у конкретній фазі інноваційного розвитку;
 • дефіцит або надлишок трудових ресурсів, сировини, енергії;
 • зміна ринкових ціна на сировину, матеріали, енергію та інші ресурси;
 • рівень розвитку системи захисту прав інтелектуальної власності.

До вищевказаних факторів суб’єкти інноваційної діяльності змушені пристосовуватись. Значною мірою ці фактори враховуються інвесторами при оцінюванні та аналізі інвестиційного клімату держави або регіону.

До зовнішніх факторів, вплив яких на ефективність управління інноваціями можна усунути, належать:

 • неналагодженість кооперації наукової і виробничої сфер;
 • обмеженість матеріально-фінансових ресурсів;
 • низький технічний рівень експериментальної  та виробничої бази;
 • відсталість технологічної структури підприємства;
 • рівень сприйняття суспільством інновацій у різних сферах його діяльності.

Найпоширенішими способами впливу на усунення дії негативних факторів і стимулювання дії позитивних факторів є:

 • реорганізація організаційної структури управління інноваційною діяльністю шляхом формування, об’єднання або ліквідації підрозділів підприємства, окремих посад тощо;
 • перегляд функцій і повноважень керівників різного рівня управління інноваційною діяльністю та їх перерозподіл;

постійне вивчення і використання передового досвіду у сфері підбору, підготовки і перепідготовки персоналу тощо.

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Шляхи покращення управління інноваційною діяльністю підприємства”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>