Розв’язання проблем управлінського консультування

Скачати реферат “Шляхи розв’язання проблем у сфері управлінського консультування”

У консалтингових організаціях найбільш поширеними способами розв’язання проблем внутрішнього та зовнішнього характеру є:

·         організаційні зміни (організаційні зміни – це сукупність змін в організації, що зумовлюють здійснення нововведень [5]. Зміни потрібні для: посилення централізації процесу активізування консультаційної діяльності; покращання комунікаційних зв’язків на підприємстві; підвищення спеціалізації у сфері консультування; уникнення дублювання функцій. Організаційні зміни в консультаційних організаціях можуть зводитись до: створення на вищому рівні управління підприємством експертних груп, з метою аналізу і обробки управлінської інформації, створення нових посад або відділів, зміни цілей організації тощо);

·         удосконалення інформаційної та інших систем організації (система управління консультаційною, як і будь-якою іншою організацією складається із низки підсистем. Однією із найбільш інтегрованих є інформаційна система підприємства. Вона охоплює усі види діяльностей підприємства, усі структурні підрозділи, усіх працівників підприємства. Від якісних характеристик цієї системи значною мірою залежить, своєчасність і об’єктивність ухвалення та реалізації керівниками управлінських рішень. З огляду на те, що в сучасних умовах вимоги до інформації постійно зростають, то процес удосконалення інформаційних систем стає безперервним. У більшості випадків інформаційні системи удосконалюють шляхом: оновлення технічних засобів збору, обробки і передачі інформації; придбання нових програмних продуктів; зміни інформаційної моделі підприємства. Метою цих змін зазвичай є підвищити якість і швидкість передачі та обробки інформації, а також автоматизація нових підрозділів підприємства або нових видів діяльностей);

страхування від ймовірності виникнення непередбачених несприятливих умов зовнішнього середовища (у зовнішньому середовищі організації присутня ймовірність реалізації подій, які відносяться до форс мажорних або подій, які за наслідками близькі до форс мажорних. З метою забезпечення захисту організацій від їх дії використовують договори страхування. Ефективність їх укладання залежить від умов укладеного договору і надійності страхової компанії).

Скачати реферат “Шляхи розв’язання проблем у сфері управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>