Вимоги до ефективності управлінського консультування

Скачати реферат “Вимоги до ефективності управлінського консультування”

Одним з основних принципів управлінського консультування є принцип економічної ефективності. Його сутність, як зазначалось у першій темі, полягає у тому, що витрати консультаційної організації на виявлення та аналіз проблем клієнтів, а також витрати на розробку і реалізацію заходів щодо їх розв’язання мають бути менші за вигоди, які отримані від цієї діяльності. Тобто витрати повинні окуповуватись і приносити дохід консультаційній організації. Понесені консультаційною організацією  витрати слід розглядати як інвестиційні, які поєднують вкладення як у довгострокові, так і в поточні активи. У теорії і практиці до ефективності інвестицій склались певні вимоги. До них належить врахування: вартості грошей у часі та ймовірність реалізації ризиків. Крім того, використовуваний метод оцінювання ефективності інвестицій повинен супроводжуватись розробленням системи трактування результатів розрахунку. Провівши огляд і аналіз літературних джерел на предмет оцінювання ефективності інвестицій з позиції вартості грошей у часі сформульовано такі висновки:

  • першочерговими пріоритетами для інвестора є збереження та приріст вартості інвестованих коштів. З огляду на це, період окупності інвестованих коштів є періодом беззбитковості, чим від менший тим ймовірно ефективнішою буде реалізація інвестицій
  • необхідна (реальна) норма прибутку повинна формуватись із врахуванням вартості залучених інвестиційних ресурсів, рівня інфляції, ймовірності реалізації економічних ризиків;
  • розрахунок теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень від реалізації інвестицій є об’єктивним у випадку врахування реальної норми прибутку і загальної величини витрат на реалізацію інвестицій.

Скачати реферат “Вимоги до ефективності управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>